Sazcılar faaliyet gösterdiği bütün sektörlerde, küresel pazarda yarattığı değerler ile sürdürülebilir, fark yaratan rekabet gücünü Ar-Ge Merkezi ile arttırmaya devam ediyor.

Sazcılar ileri teknolojilerini ve inovasyonlarını, kompozit malzeme Ar-Ge çalışmalarını bu merkezde ortak akıl ve vizyon ile ortaya çıkarır. Ar-Ge Merkezi Sazcılar kültüründe yenilikçi fikirlerin, eğitsel faaliyetlerin, stratejik proje süreçlerinin, fikri ve sınai hakların gözetiminde, inovatif düşüncenin ön plana çıktığı bir birim olarak yer almaktadır.

Sazcılar, Bursa Hasanağa’da bulunan Ar-Ge Merkezinde 21 Araştırmacı, 4 Teknisyen ve 2 Destek Personeli olmak üzere yaklaşık 30 kişilik bir ekiple geleceğin ileri kompozit malzeme teknolojilerini geliştiriyoruz. İnovasyon kültürü ile temellerini kuvvetlendiren, bu kapsamda global çapta çözüm ortaklığı ve iş birliği projelerine imza atan Sazcılar, bu merkezdeki çalışmaları ile dünyaya kompozit malzeme ihraç eden bir şirket konumundadır.

Sazcılar’ın Bursa’da faaliyet gösterdiği Ar-Ge merkezi 2018 yılında kurulmuş olup, 12 Nisan 2019 yılında belge almaya hak kazanmıştır. Burada yenilikçi hafif ileri kompozit teknolojileri, termoset ve termoplastik kompozit malzeme teknolojileri, nanokompozit geliştirmeleri ve 3 boyutlu üretim teknolojileri ile ilgili ihtisas konularında çalışmalar yürütülmektedir.

Sazcılar Ar-Ge Merkezi birçok kurum ile işbirliği yapmaktadır.