Çevre Politikamız

  • Faaliyetlerimizden ve proseslerimizden kaynaklanan olumsuz çevresel etkileri minimize etmeyi,
  • Çevre boyutlarımızla ilgili yükümlü olduğumuz çevre mevzuatlarına uymayı,
  • Üst yönetimce desteklenen, tüm çalışanlarca benimsenen ve sürekli iyileştirilen bir çevre yönetim sistemini uygulamayı,
  • Mevcut teknolojilere dayalı etkin çözümler ile hava, su, toprak ve gürültü kirliliğini azaltmayı,
  • Oluşan atıkların kaynağında minimize edilmesini, geri dönüşüm ve çevresel etkileri göz önünde bulundurarak bertarafını sağlamayı,
  • Çevrenin Korunması için gerekli insan, teknoloji, altyapı vb. kaynakları sağlamayı,
  • Sürdürülebilir kalkınma ilkelerini destekleyecek faaliyetlerde bulunmayı, fırsatlara önem vermeyi, eylem planları ile ekosistemi korumayı,
  • Çevresel duyarlılığı, çalışanlarımızı ve tedarikçilerimizi eğiterek ve denetleyerek arttırmayı,
  • Tüm sosyal paydaşlarımızla çevre konusunda açık iletişim kurmayı,