Çevre Politikamız

Gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmayı amaçlayan Sazcılar Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. olarak ;

  • Bütün faaliyet ve proseslerimizden kaynaklanan çevresel etkileri minimize etmeyi,
  • Çevre boyutlarımızla ilgili yasal yükümlülük ve diğer şartlara uymayı,
  • Üretim faliyetlerimizde doğal kaynak kulanımını minimize etmeyi, çevresel riskleri en aza indirmeyi, kirliliği önlemeyi,
  • Faaliyetlerimiz sırasında oluşan katı, sıvı ve gaz atıklarımızı kontrol altında tutarak azaltıcı önlemler almayı, geri kazanım veya tekrar kullanım imkanlarını uygulamayı,
  • Çevresel duyarlılığı, çalışanlarımızı ve tedarikçilerimizi eğiterek ve denetleyerek arttırmayı ve tüm sosyal paydaşlarımızla çevre konusunda açık iletişim kurmayı,
  • Üst yönetimce desteklenen ve tüm çalışanlarca benimsenen ve uygulanan, denetlenen, gözden geçirilen ve sürekli iyileştirilen bir çevre yönetim sistemini uygulayıp sürdürmeyi,

taahhüt ederiz.

Genel Müdür
Hasan SAZCILAR